Hetgeen op deze website wordt aangeboden is gebaseerd op de volgende aannames:

PREPARE/ENRICH is een dienstverleningsaanbod van Stichting Relatie Plus voor het Nederlandstalige gebied in samenwerking met CAB-Service Deutschland als rechthebbende van Life Innovations Inc. in Europa.

Alle op deze site genoemde aanbieders van PREPARE/ENRICH (hierna verder te noemen ‘facilitators’) van PREPARE/ENRICH werken onafhankelijk, onder eigen verantwoording en zijn geen werknemers of vertegenwoordigers van Stichting Relatie Plus, CAB-service Deutschland of van Life Innovations Inc.
Facilitators die op deze site staan geregistreerd handelen op eigen verantwoordelijkheid naar beste kennis en geloof. De werkzaamheden van de facilitators kunnen op geen enkele wijze een (juridische) aansprakelijkheid veroorzaken voor Stichting Relatie Plus, CAB-Service Deutschland of voor Life Innovations Inc. Hun aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

Het gebruik van de databank (in wording) op deze website (de lijst met facilitators) is bedoeld voor koppels, die op zoek zijn naar begeleiding in hun relatie, alsook voor professionals in relatie-hulpverlening.
Het gebruik van deze databank (lijst met facilitators) met als doel het verzamelen van gegevens, met name voor het verzenden van communicatie met commerciële doeleinden, is uitdrukkelijk verboden.
Geschillen in samenhang met deze website worden in een christelijke geest opgelost via een proces van mediation.

Van PREPARE/ENRICH facilitators wordt verwacht, dat zij…

• Een training hebben gevolgd om het PREPARE/ENRICH materiaal in te zetten in hun relatiebegeleiding
• Hun kwalificaties, kennis en aanbod waarheidsgetrouw en met daarbij behorende ethische waarden beschrijven, en daarbij afzien van het gebruik maken van overdrijvingen (“beste methode”) of vergelijking (“beter dan”).
• Op eigen wijze en initiatief nascholing en verdere training volgen op het gebied van relatiebegeleiding.
• Bij veranderingen, waardoor niet meer aan de bovenstaande verwachtingen wordt voldaan, zij contact opnemen met PREPARE/ENRICH Nederland (info@prepare-enrich.nl) om hun registratie op de website te verwijderen.

Daarnaast geldt voor de vermelding van de facilitators op de site (in de database):

• Er is geen wettelijke aanspraak op de publicatie van de geregistreerde gegevens. De beslissing over de publicatie van de gegevens blijft bij stichting Relatie Plus en kan ten aller tijden worden ingetrokken zonder opgaaf van reden.
• Publicatie van de geregistreerde gegevens is momenteel gratis. Stichting Relatie Plus behoudt zich het recht voor om deze openbare vermelding tegen een financiële vergoeding aan te bieden. Gebruikers worden daar tijdig over geïnformeerd en kunnen dan alsnog beslissen of de gegevens moeten worden gepubliceerd.

PREPARE/ENRICH is een methode voor relatiebegeleiding en/of relatie-counselling, die m.n. is onderzocht en getest bij heteroseksuele stellen. Er is nog onvoldoende onderzoek naar het werken met PREPARE/ENRICH met andere stellen, een facilitator kan zelf beslissen hoe hij/zij PREPARE/ENRICH inzet bij andere stellen.

PREPARE/ENRICH helpt om relaties te versterken, maar geeft nooit garanties voor een goede relatie. Daar blijft het koppel altijd zelf voor verantwoordelijk.